21.09.2022

Începerea proiectului

„Innovative color samples production process”

S.C. COLOR TYPE S.A. cu sediul în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, Str. 1, nr. 312, județul Bihor, CUI RO17183549, implementează proiectului cu titlul: „Innovative color samples production process”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, in cadrul programului Dezvoltarea IMM-urilor în România prin contractul nr. 2021 / 331376.

Valoarea totală a proiectului este de 196.108 euro fara tva, din care valoarea grantului este de 98.000 euro și
contribuția beneficiarului de 98.108 euro.

Proiectul se implementează la sediul social al societății în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, Str. 1, nr. 312, județul Bihor.

Proiectul va contribui la urmatorii indicatori de rezultat:
- Cresterea anuala estimata a cifrei de afaceri: 29% in cel de-al doilea an de operare față de anul 2020
- Cresterea anuala estimata a profitului net operațional: 335% in cel de-al doilea an de operare față de anul 2020
- Crearea de noi locuri de muncă: 2 locuri de munca create pana la sfarsitul anului 2024 față de anul 2020
- Reducerea estimata a emisiilor anuale de CO2 de la 277.65 tone CO2 în anul 2019 la 244.76 tone CO2 la sfârșitul anului 2024
- Reducerea estimata a consumului anual de nergie de la 473.52 megawatt oră în anul 2019 la 410.16 megawatt oră la sfârșitul anului 2024
- Reducerea estimata a consumului anual de materiale de la 167 tone în anul 2019 la 150 de tone la sfârșitul anului 2024

Proiectul va contribui la urmatorii indicatori de realizare:
- Utilizarea de tehnologii inovative
- 1 măsură implementată pentru reducerea emisiilor de CO2
- 1 măsură implementată pentru creșterea eficienței energetice
- 1 măsură implementată pentru reducerea deșeurilor de hârtie

Data de începere a proiectului: 01.08.2022
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023

Actualizare

Stadiu implementare proiect

„Innovative color samples production process

S.C.  COLOR TYPE S.A. cu sediul în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, Str. 1, nr. 312, județul Bihor, CUI RO17183549, implementează proiectului cu titlul: „Innovative color samples production process, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, in cadrul programului Dezvoltarea IMM-urilor în România prin contractul nr. 2021 / 331376.

Valoarea totală a proiectului este de 196.108 euro fara tva, din care valoarea grantului este de 98.000 euro și contribuția beneficiarului de 98.108 euro.

Proiectul se implementează la sediul social al societății în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, Str. 1, nr. 312, județul Bihor.

In cadrul implementarii proiectului au fost semnate urmatoarele contracte de furnizare:

 • Contract de furnizare nr. 100 incheiat la data de 23.11.2022 cu S.C. SANU SERVICE RO S.R.L. avand ca obiect furnizare Unitate de recuperare caldura
 • Contract nr. 322270 incheiat la data de 28.11.2022 cu CEFLA S.C. avand ca obiect furnizare Cuptor de uscare

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014 – 2021, în cadrul programului Dezvoltarea IMM-urilor în România

Actualizare

Stadiu implementare proiect

„Innovative color samples production process

S.C.  COLOR TYPE S.A. cu sediul în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, Str. 1, nr. 312, județul Bihor, CUI RO17183549, implementează proiectului cu titlul: „Innovative color samples production process, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, in cadrul programului Dezvoltarea IMM-urilor în România prin contractul nr. 2021 / 331376.

Valoarea totală a proiectului este de 196.108 euro fara tva, din care valoarea grantului este de 98.000 euro și contribuția beneficiarului de 98.108 euro.

Proiectul se implementează la sediul social al societății în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, Str. 1, nr. 312, județul Bihor.

In cadrul implementarii proiectului au mai fost semnate urmatoarele contracte de furnizare:

 • Contract de furnizare nr. 12505 incheiat la data de 25.05.2023 cu B.MATIC S.R.L. avand ca obiect furnizare Masina de alimentat
 • Contract nr. 1 incheiat la data de 26.05.2023 cu HERO EUROPE SRL avand ca obiect furnizare Agitatoare automate

 Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014 – 2021, în cadrul programului Dezvoltarea IMM-urilor în România

Actualizare

Stadiu implementare proiect

„Innovative color samples production process

S.C.  COLOR TYPE S.A. cu sediul în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, Str. 1, nr. 312, județul Bihor, CUI RO17183549, implementează proiectului cu titlul: „Innovative color samples production process, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, in cadrul programului Dezvoltarea IMM-urilor în România prin contractul nr. 2021 / 331376.

Valoarea totală a proiectului este de 196.108 euro fara tva, din care valoarea grantului este de 98.000 euro și contribuția beneficiarului de 98.108 euro.

Proiectul se implementează la sediul social al societății în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, Str. 1, nr. 312, județul Bihor.

In cadrul implementarii proiectului au mai fost semnate urmatoarele contracte de furnizare:

 • Contract de furnizare nr. 465 incheiat la data de 08.06.2023 cu CG&GC HiTech Solutions S.R.L. avand ca obiect furnizare imprimanta
 • Contract nr. 278 incheiat la data de 15.06.2023 cu MULTISIGN SRL avand ca obiect furnizare masina de indoit

 Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014 – 2021, în cadrul programului Dezvoltarea IMM-urilor în România

Actualizare

Stadiu implementare proiect

„Innovative color samples production process

S.C.  COLOR TYPE S.A. cu sediul în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, Str. 1, nr. 312, județul Bihor, CUI RO17183549, implementează proiectului cu titlul: „Innovative color samples production process, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, in cadrul programului Dezvoltarea IMM-urilor în România prin contractul nr. 2021 / 331376.

Valoarea totală a proiectului este de 196.108 euro fara tva, din care valoarea grantului este de 98.000 euro și contribuția beneficiarului de 98.108 euro.

Proiectul se implementează la sediul social al societății în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, Str. 1, nr. 312, județul Bihor.

In cadrul implementarii proiectului au mai fost livrate si puse in functiune urmatoarele echipamente:

 • La data de 16.06.2023 imprimanta
 • La data de 19.06.2023 masina de alimentat
 • La data de 23.06.2023 masina de indoit
 • La data de 28.06.2023 agitatoarele automate
 • La data de 30.06.2023 unitatea de recuperare caldura

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014 – 2021, în cadrul programului Dezvoltarea IMM-urilor în România

Actualizare

Stadiu implementare proiect

„Innovative color samples production process

S.C.  COLOR TYPE S.A. cu sediul în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, Str. 1, nr. 312, județul Bihor, CUI RO17183549, implementează proiectului cu titlul: „Innovative color samples production process, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, in cadrul programului Dezvoltarea IMM-urilor în România prin contractul nr. 2021 / 331376.

Valoarea totală a proiectului este de 196.108 euro fara tva, din care valoarea grantului este de 98.000 euro și contribuția beneficiarului de 98.108 euro.

Proiectul se implementează la sediul social al societății în Sat Oșorhei, Comuna Oșorhei, Str. 1, nr. 312, județul Bihor.

In cadrul implementarii proiectului a fost semnat ultimul contract de furnizare, respectiv contractul de furnizare nr. 26-0723 incheiat la data de 31.07.2023 cu C.O.M.S.S. S.R.L. avand ca obiect furnizare masina de turnat

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014 – 2021, în cadrul programului Dezvoltarea IMM-urilor în România

TOP